Hoog Water

Uiteindelijk  werden enkele meters bestrating achter de kades nat. Een storm in een glas water wil ik het niet noemen. Het viel allemaal gelukkig wel erg mee. Iedereen hield droge voeten. Verder leverde het ook mooie beelden op van schepen die als ware flatgebouwen boven de kades uit torenden. De zwarte scheepswanden glansden prachtig in de schemering en het licht van de straatlantaarns.

Het KNMI had voor woensdag al code geel afgegeven voor het hele land. ’s Morgens zou de wind even gaan liggen, maar niet voor lang. Maar daar zou het niet bij blijven. Het water in de Dordtse havens was al hoger dan normaal. En het waterpeil steeg nog door. Alle waterkeringen in Nederland werden gesloten. Ondanks, of dankzij het sluiten van de waterkeringen zou het water op sommige plaatsen in de historische binnenstad waarschijnlijk iets over de kades stromen. Dat gold vooral in de laaggelegen gebieden.