Meteoriet gesloopt.

“Op 4 oktober  jl. is begonnen met slopen met de Meteoriet. Alle spullen en huisraad zijn uit het gebouw gehaald. Daarna is het asbest er uit gehaald en is de keuken gesloopt en de zijvleugel is weg”.  Aldus fotograaf Philip Mans.

De Meteoriet in Sterrenburg wordt vernieuwd. Dat blijft niet beperkt tot een kleine verbouwing her en der. Het pand gaat geheel tegen de vlakte, waarna er op dezelfde plaats een nieuwe Meteoriet gebouwd wordt. Voor dat de sloop kon beginnen, moesten de huidige 28 bewoners wel pas op de plaats maken. Zij gaan voorlopig in de Prinsemarij en Crabbehof wonen.